.

Görevlerimiz ve Amaçlarımız

Merkezin Amaç ve Hedefleri Amaçlarımız

•          MAKÜ Akademik ve teknik altyapılarını spor sektörüne sunmak,

•          Spor sektörünün tüm organizasyonlarına (müsabaka, kamp, eğitim, kurs, seminer, panel, kongre vs.) ev sahipliği yapmak,

•          Sportif performans ölçüm ve analiz laboratuvarı, sakatlık risk analiz laboratuvarı, toparlanma uygulama alanları ve antrenman alanları (stadyum, kapalı spor salonları, yarı olimpik yüzme havuzu vs.) ile çok amaçlı bir spor merkezi hizmeti sağlamak,

•          Disiplinler arası bir model üzerine kurgulanmış (spor bilimleri, sağlık bilimleri, turizm ve otelcilik, mühendislik, işletme, beslenme ve diyetetik) ve akademik görüş ile yönetilen, öğrenci merkezli eğitim ve uygulama hizmetleri sunmak,

•          Profesyonel spor takımlarına ve bireysel sporculara;  bilimsel destek, konaklama, ulaşım, beslenme ve sosyal tesis hizmeti sunmak,

•          Sporcuların performans ölçüm verilerinin değerlendirilmesi sonucunda uygun antrenman programı önerilerinde bulunmak,

•          Sporcuların fiziksel profil ve kapasitelerinin ortaya konulması ile antrenman veya müsabaka esnasında meydana gelebilecek sakatlanmaları önlemek,

•          Üniversite öğrencilerine proje kapsamındaki alanlarda staj uygulamaları ve çalışma imkânı sunarak istihdam sahası yaratmak ve bu doğrultuda alana nitelikli iş gücü kazandırmak,

•          Akademik alanda daha fazla araştırma yapma imkânı sunarak üniversitemizi bilimsel anlamda daha üst düzeylere taşımak,

•          Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Akademisi Projesi ile yetenekli gençlerin tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve ülke sporuna kazandırmak,

•          Olimpik sporcuların yetiştirilmesine katkı sağlamak,

•          Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak ortak çalışma ile tematik bir spor lisesinin proje içinde yer almasını sağlamak.

MAKÜ Spor Akademisi

  • Sporcu Performans Ölçüm ve Analiz Merkezi
  • Görevlerimiz ve Amaçlarımız
  • Eğitim Paketleri
  • Eğitmenlerimiz