.

Genel Bilgi

Sporcu Eğitimi Ve Kamp Merkezi

·         Toplam 41.824 metrekarelik kapalı, 47.000 metrekarelik açık spor alanlarına sahip olan Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi’nde Türk sporuna; nitelikli teknik elemanlar, sporcular ve spor profesyonelleri kazandırarak ülke sporunun gelişimine ve bölgedeki spor turizmine katkı vermek amaçlanmaktadır.

·         Akademi ile spor sektörünün ortak düzlemde buluşması bakımından özgündür.

·         Spor Toto Teşkilatı’nın desteği ile gerçekleşmekte ve devletimizin güncel spor politika hedefleri doğrultusunda gelişmektedir.

·         Bölgesel kalkınma hedefine odaklanmış üniversitemizin Batı Akdeniz’de alternatif bir turizm olan “Spor Turizmi” sektörünün gelişimine katkı sağlamaktadır.

·         Burdur’un jeopolitik ve coğrafi konumu ile spor turizminin uygulanabilirliği bakımından oldukça etkin özelliklere sahip olma avantajını kullanmaktadır.

·         Bilim insanlarına Akademik çalışma ortamı sağlamasının yanı sıra uygulama yapma imkânı da sunmaktadır. Böylelikle akademi ile spor sektörü arasında bir köprü niteliği taşımaktadır.


Hakkımızda

  • Yönetim Kurulu
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Akademik Personel
  • Genel Bilgi
  • Yönetmelik
  • İletişim