.

Sporcu Performans Ölçüm ve Analiz Merkezi

Merkezimizde;

  • Bireysel ve takım sporcularının sportif performans düzeyleri ve sakatlık riskleri özel test ve ölçümlerle belirlenmektedir. Performans ve risk analizinde sporcunun dayanıklılık, sürat, esneklik, görsel reaksiyon hızı, denge, koordinasyon, aerobik kapasite, laktat analizi gibi detaylı performans ölçümleri, izokinetik kuvvet ölçümü, vücut kompozisyon ve postür analizleri yapılmaktadır.
  • Antrenörlere, sporcunun mevcut durumu hakkında detaylı bilgi verilerek sporcuların fiziksel profil ve kapasitelerinin ortaya konulması ile performanslarını artırmaları, fiziksel uygunluğun sağlanması ve performans esnasında meydana gelebilecek sakatlanmaların önlenmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
  • Teknik adamlar, sporcular ve spor bilimciler için kanıta dayalı tavsiyeler sunarak sporcunun eksik yönlerinin tespit edilmesi, antrenman veriminin belirlenmesi, kişisel gelişimin takibi ve amaca yönelik antrenman programları sağlanmaktadır.
  • Sportif performans testleri taraflı gözlem ve değerlendirmenin aksine, sporcuya ve antrenörüne nesnel ve sayısal veriler üzerinden tarafsız değerlendirme imkânı sağlanmaktadır.

MAKÜ Spor Akademisi

  • Sporcu Performans Ölçüm ve Analiz Merkezi
  • Görevlerimiz ve Amaçlarımız
  • Eğitim Paketleri
  • Eğitmenlerimiz